Приказы Минздрава по Фармации
ПРИКАЗ N 245 от 30 августа 1991 г. Нормативы потребления спирта
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР